• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    
# Name From To
1 Sh. Anup Singh January, 1997 January, 1999
2 Sh. N. S. Rattan February, 1999 July, 2000
3 Dr. H. S. Gurm July, 2000 July, 2002
4 Mrs. Romila Dube, IAS July, 2002 October, 2002
5 Prof. Y. S. Rajan October, 2002 February, 2004
6 Dr. S. K. Salwan February, 2004 May, 2008
7 Mrs. Tejinder Kaur, IAS May, 2008 December, 2008
8 Dr. Rajneesh Arora December, 2008 January, 2015
9 Sh. Rakesh Kumar Verma, IAS January, 2015 April, 2017
10 Sh. Kahan Singh Pannu, IAS April, 2017 June, 2017
11 Sh. G. Vajralingam, IAS July, 2017 Continue...