Successive Registrar 

S.No. Name From To
1 Sh. K. K. Dhir 28-04-1997 31-12-1999
2 Sh. Mohinderbir Singh 03-01-2000 03-01-2001
 3 Sh. M. S. Sukhija (Additional Charge) 05-02-2001 21-06-2001
4 Sh. J. S. Nagra (Additional Charge) 21-06-2001 07-12-2001
5 Sh. S. K. Bhatia (Additional Charge) 10-12-2001 11-11-2003
6 Dr. M. S. Grewal 12-11-2003  11-11-2006
7 Dr. V. K. Arora (Additional Charge) 11-11-2006 28-05-2007
8 Mrs. Sarojini Gautam Sharda, PCS 28-05-2007 03-11-2009
9 Dr. Nachhattar Singh (Additional Charge) 04-11-2009  22-02-2010
10 Dr. H. S. Bains  23-02-2010 22-01-2014
11 Dr. Rajneesh Kant Sachdev (Additional Charge) 23-01-2014 26-05-2015
12 Dr. Amanpreet Singh (Additional Charge) 26-05-2015  ---